Om

  • vilka har byggt webbplatsen
  • syfte och mottagare
  • koppling till lgr 11, rollerna på webbplatsen och skolarbetet
  • upphovsrätt – eget material och rättigheterna från andra upphovsmän och hur man arbetar med upphovsrätt i undervisningen
  •  motivering  till tävligen om varför vi ska få pris. utifårn bedömngskriterierna
  • vad vi lär oss tillsammans och vad lärare och elev.

Den här sidan handlar om Elins 09:or. Elins Ettor, går på Stocksätterskolan och Elin Axeliusson är deras lärare.

I klassen finns det 2 elever. Det är 11 tjejer och 13 pojkar. Vi är klassen som kallar sig guldgruppen och tillsammans gräver vi just det, guld och samlar stjärnor

Syfte och mål

Målet med denna blogg är processen i sig!

Bloggen ska stimulera och inspirera eleverna till skrivande samt möjliggöra för dem att producera texter som ligger dem nära och som de dessutom har läsare till. Den ger utrymme för elevernas delaktighet och ger dem möjlighet att vara med och påverka sitt eget lärande. Lärandet blir också tydligt för eleverna och deras föräldrar men också för deras omvärld. Eleverna blir medvetna om att deras texter och alster har riktiga mottagare och att de kan få respons på det de skriver.

I arbetet kring denna blogg utvecklas och inspireras eleverna sitt skrivande, läsande och lärande och möjligheterna att nå målen, enligt Lgr11, i flera ämnen ökar. Dessutom skapas en gemenskap i klassen som sträcker sig utanför klassrummets och skolans väggar. På fredagar samlas vi kring vad vi kallar “bloggfredag”. Här läggs fokus på vad vi lärt oss och vad vi jobbar med. Hela tiden kommer eleverna på nya idéer om vad vi kan skriva och de vill gärna använda bloggen för att visa andra att de lärt sig något nytt. Vi använder bloggen för att befästa nya kunskaper och få sätta ord på vårt lärande. Den utvecklar viljan men framförallt lusten att skriva men den ger också en möjlighet till reflektioner och utvärdering av allt annat vi lär oss. Den är ett unikt verktyg för våra föräldrar samt andra intresserade att få ta del av det vi gör och det vi lär. Dessutom finns här info och möjlighet att kommentera och aktivt delta om så önskas.